Uitgangspunt was het thema van de film  “I am not a Witch” van Rungano Nyony geboren in Zambia.

Nyony heeft onderzoek gedaan naar de heksenkampen in Ghana. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft zij een film gemaakt in Zambia. De reden voor Nyony om deze film te maken was dat zij zich zo boos maakte over het geloof in hekserij in het hedendaagse Zambia. Ook het effect wat dat heeft op de kinderen en volwassenen in een gemeenschap.

Zichtbaar was voor Jolanda de kwetsbaarheid, uitstoting en verbanning  uit de familieband en gemeenschap. Doordat zij jaren in Zambia woonde en werkte heeft de film grote indruk op haar gemaakt daar zij de hekserij van dichtbij heeft meegemaakt.

“Hekserij” in welke vorm dan ook kom je overal tegen, ook in Nederland en het kan veel invloed hebben op de persoon of leefomgeving.  Je toekomstbeeld verandert. Het kijken naar en in je opnemen van beelden bv.. op straat en televisie. Hoe mensen met elkaar  omgaan vandaag de dag.

Jolanda  maakt daardoor in haar werk een link naar vervormingen van beelden. Het kijken naar een  vorm of foto met de vraag:  "wat zie ik eigenlijk".  De vraag die zij zichzelf stelt: "wat is de werkelijkheid wat je om je heen ziet en wat kan je vergroten, vervormen of creëren".

Dit voert zij uit in een abstracte manier van werken. Soms met foto’s die zij in een bak water legt met daarop een glasplaat. Met gel worden vervormingen aangebracht. Fotografie van vervormde beelden gebruikt  Jolanda als achtergrond om in haar werken toe te passen. Evenals het werken met gaas, fotografie en mixed media.

In de vervormingen van beelden die zij maakt herken je soms weinig terug van de realiteit. Het brengt mensen soms op andere gedachten en maakt nieuwsgierig.  Humor,  luchtigheid, kleuren en speelsheid is  herkenbaar in haar werk.

Wat is werkelijkheid en wat verbeelden we ons.